Chính sách

Tỷ giá: 1¥ = 3,425

Hotline: 1900 886 877 (nhấn phím 3)

Email: vn-cskh@ninjadirect.com

Chính sách


Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Những thông tin khách hàng cần cung cấp khi đặt hàng & cam kết bảo mật thông tin từ Ninja Direct với khách hàng.

Điều khoản & Chính sách giải quyết khiếu nại

Điều khoản & Chính sách giải quyết khiếu nại

Các chính sách & lưu ý dành cho Khách Hàng trước khi gửi đơn khiếu nại

Danh mục hàng cấm & hàng nhạy cảm

Danh mục hàng cấm & hàng nhạy cảm

Danh sách hàng cấm cũng như các mặt hàng nhạy cảm cho khách hàng tham khảo trước khi lên đơn cùng Ninja Direct.

Chính vận chuyển & đóng gói hàng hóa

Chính vận chuyển & đóng gói hàng hóa

Chính sách về vận chuyển & những lưu ý về chi phí đóng gói hàng hóa của Ninja Direct.